Gå til forsiden

Få en fast besøgsven

Jeg hedder Charlotte og er professionel besøgsven. ’Professionel’ betyder, at jeg er dedikeret og engagerer mig i mine kunders velvære, og at jeg får løn for mit arbejde. Jeg kommer på faste besøg hos ældre borgere og fungerer ofte som de pårørendes forlængede arm. Derfor kalder jeg mig for besøgsven.

Du kan hyre mig til besøg hos et ældre familiemedlem, hvis han eller hun bor på Sjælland syd for København, hvor jeg selv kører fra til mine faste kunder. Vi aftaler faste ugedage og tider for besøgene. Derfor er nye kunder nødt til at passe ind i mit arbejdsskema. Jeg kan kun være hos én kunde ad gangen og da jeg ikke har kollegaer, kommer der heller ikke besøg, når jeg f.eks. holder ferie.

 

Til gengæld ved de ældre, jeg kommer hos, og de pårørende, at det altid er det samme kendte ansigt, der kommer på besøg.

 

Se hvilke kommuner jeg besøger.

Charlotte Elley - Besøgsven

Ideen opstod på Furesø Rehabilitering

Praktisk hjælp

Før COVID-pandemien var jeg ansat i Furesø Rehabilitering, hvor jeg oplevede, hvordan ældre mennesker ofte var magtesløse og overladt til dem selv, når de kom hjem i egen bolig efter et genoptræningsforløb. Tilbuddene fra det offentlige rakte slet ikke nok til at dække de ældres behov. Jeg oplevede især en frustration over, at de ældre måtte sidde meget af tiden alene, fordi de pårørende ikke magtede opgaven og kommunen ikke trådte tilstrækkeligt til.

 

Derfor tog jeg det initiativ at tilbyde ældre og deres pårørende, at jeg kan komme forbi den ældre én eller flere gange om ugen, hvor vi har tid til at være sociale sammen, hygge os og snakke, men også få nogle af de daglige, praktiske ting løst, som kommunens hjemmehjælp springer over – eller slet ikke hjælper med.

Det er vores tid sammen

Tid sammen

Når jeg er på besøg hos de ældre borgere, er det op til den enkeltes behov og ’dagens form’, hvad vi får tiden til at gå med. Hvis du har fysik til at gå en tur eller tage på museum, kan vi arrangere en lille udflugt, bare dig og mig. Men vi kan også få tiden til at gå med kreative ting indenfor, som både styrker hukommelsen og de kognitive evner. Udover, at det er en hyggelig adspredelse at lægge puslespil eller løse kryds-og-tværs, så kan det også være med til at forsinke nogle af de almindelige aldersbetingede tilstande, seniorer ofte oplever, herunder demens. Læs om demens.

 

Mange af mine kunder har en demensdiagnose. De er som oftest i et tidligt stadie af sygdommen, når jeg kommer ind i billedet. Ved at den ældre løbende får besøg af den samme besøgsven, opbygger vi et tæt og tillidsfuldt forhold, som de pårørende sætter meget stor pris på. Du kan læse nogle af deres udtalelser om samarbejdet her.

 

Jeg lærer mine kunder personligt at kende og vi opbygger med tiden nogle faste vaner og rutiner. Det er trygt og rart – også for de pårørende – at vi kender hinanden rigtig godt. Det betyder også, at de fleste kunder ønsker at fortsætte med besøgene, selvom alderen måske betyder, at de ikke kan blive boende i deres egen bolig.

Besøg på plejehjem

Ofte fortsætter besøgene når den ældre flytter på plejehjem eller i ældrebolig. Hvis den nye adresse er inden for det område, jeg kører i, fortsætter mine besøg som regel det nye sted. Det giver den ældre en tryggere overgang og er en ekstra aflastning for de pårørende, der kan have nok at se til, når mor eller far flytter på plejehjem.

 

Jeg oplever, at personalet på plejehjemmene, hvor jeg kommer, ser mig som en kollega. Derfor får jeg den side af plejehjemmet at se, som man ellers kun ser, når der ikke er pårørende til stede. Jeg opfatter i højere grad mig selv som de pårørendes repræsentant, end som en del af plejehjemmets personale. Men jeg sætter selvfølgelig pris på den indsigt, det giver at blive mødt med den kollegiale indstilling af plejepersonalet.

Adspredelse og faste rammer

Det er nødvendigt, for at jeg kan være til tiden hos mine forskellige kunder, at vi har faste aftaler for besøgene. Det vil sige faste ugedage og tidspunkter. Regelmæssigheden giver mere tryghed og noget at se frem til. Men hvis det ikke passer dig at få besøg en bestemt dag, kan du altid aflyse dagen før. Så betaler du selvfølgelig heller ikke for besøget. Det kan være, at du har et andet ærinde, eller bare ikke føler dig frisk til at få besøg den dag.

 

Hvad vi laver i den tid, jeg er på besøg, er mindre fast. Hvis vejret er til udendørs aktiviteter eller lidt havearbejde, er det nærliggende at vi går udenfor. Hvis det roder og støver i hjemmet, er det oplagt at jeg svinger støvekosten lidt eller hjælper med at få bragt orden i f.eks. opvask og vasketøj, eller skifter sengetøjet og lufter dynen.

 

Hvis humøret er lidt trist, eller dagene uden besøg har været ensomme, kan en hyggelig snak og nærvær stå øverst på listen den dag. Så sætter vi kaffe over og spiser lidt kage, og snakker om gamle dage eller vind og vejr. Jeg hører mange spændende og givende livshistorier i mit arbejde.

Hvordan får du en besøgsven?

Både ældre og pårørende kan kontakte mig, hvis I ønsker at jeg skal komme på besøg hos en enlig senior i et privat hjem eller på et plejehjem. Jeg kører fra Rønnede i Sydsjælland og dækker geografisk hele Sydsjælland, Østsjælland samt det meste af Midtsjælland. Jeg kommer hos borgere i meget forskellige sociale lag og med vidt forskellige historier og baggrunde.

 

Men fælles for dem alle er, at de ikke får opfyldt deres sociale behov og menneskelige kontakt i tilstrækkelig grad. Så kan der måske være brug for en professionel besøgsven, som mig?

Ingen personlig pleje

Jeg bliver ofte spurgt om jeg også tilbyder ’personlig pleje’. Det gør jeg ikke. Jeg kan godt hjælpe den ældre på toilettet eller hjælpe med sko og overtøj og den slags. Men egentlig personlig pleje, medicinering og alt af den art, overlader jeg til personale, der er uddannet til det. Mine besøg er af social karakter og kan ind imellem inkludere noget rengøring, havehjælp eller en indkøbstur. Min service må ikke forveksles med de ydelser, den ældre evt. visiteres til fra hjemmeplejen, men skal betragtes som et vigtigt supplement.

 

Når jeg kommer hos ældre på plejehjem, eller ældre som modtager personlig pleje derhjemme, følger jeg naturligvis med i om han eller hun får den pleje, der er behov for. Lige som I, som pårørende, ville holde øje med om alt er, som det bør være. Hvis jeg støder på, at der er problemer med den offentlige service – og det sker desværre ind imellem – så fortæller jeg det videre til de pårørende, som har autoriteten til at påtale det over for kommunen eller plejecenteret.

Hyggeligt samvær

Du kan få besøg i disse kommuner:

På grund af transporttiden og de høje brændstofpriser, kører jeg kun hjem til kunder, som bor i en af følgende kommuner eller byer:

 • Faxe Kommune (Faxe, Haslev, Faxe Ladeplads, Rønnede, Dalby, Karise)
 • Næstved Kommune (Næstved, Fensmark, Fuglebjerg, Glumsø, Mogenstrup)
 • Stevns Kommune (Strøby Egede, Store Heddinge, Hårlev, Rødvig)
 • Vordingborg Kommune (Vordingborg, Præstø, Nyråd)
 • Køge Kommune (Køge, Herfølge, Borup, Bjæverskov, Ejby)
 • Ringsted Kommune (Ringsted, Benløse)
 • Lejre Kommune (Lejre, Kirke Hyllinge)
 • Roskilde Kommune (Roskilde, Jyllinge, Svogerslev, Viby, Gundsømagle, Gadstrup)
 • Solrød Kommune (Solrød Strand, Havdrup, Jersie)
 • Greve Kommune (Greve Strand, Tune)

Bor du uden for det område, kan jeg desværre ikke tilbyde min service. Det er uden betydning hvor du bor, som pårørende. Nogle pårørende er bosiddende i udlandet og bruger mig som deres kontaktperson hjemme i Danmark.


Jeg har tidligere dækket området nord for København. De fleste af kunderne i Nordsjælland vil fortsætte med at få besøg, så længe behovet er der. Der tages dog ikke nye kunder ind i Nordsjælland og jeg kører ikke så langt sydpå som til Møn og Lolland-Falster eller længere vestpå end Ringsted.

Frivillige besøgsvenner

Der findes organisationer i Danmark, som tilbyder en såkaldt frivillig besøgsven. Det er oftest en anden ældre, der bruger sin fritid på at besøg andre seniorer på plejehjem og hygge sig med dem. Det er et super fint tilbud, som nogle ældre kan have glæde af, der hvor det tilbydes. Du kan læse mere om de frivillige, gratis besøgsvenner på Ældresagens og Røde Kors’ hjemmeside.

Ældresagen

Demens er en folkesygdom

Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. Ordet demens kommer fra latin og betyder ”væk fra sindet”. Selvom man ikke ved, hvorfor demenssygdomme opstår, skyldes det altid sygelige forandringer i hjernen.

 

Fakta om demens i Danmark:

 • I Danmark lever 85-90.000 mennesker med en demenssygdom.
 • Heraf har ca. 50.000 Alzheimers sygdom.
 • 500 personer under 65 år har en demenssygdom.
 • Der er ca. 8.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år.
 • I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 120-146.000.
 • 400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i familien.
 • Kun ca. 50% af alle demente får stillet en demensdiagnose.
 • Pårørende til hjemmeboende demente bruger i gennemsnit 5-7 timer om dagen til pleje og omsorg.
 • De totale omkostninger ved demens i Danmark andrager mere end kr. 20 milliarder om året.
 • Demens er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark.
 • Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom.

Risikoen for at få en demenssygdom stiger med alderen. Men det er en myte, at en demenssygdom er en naturlig følge af alderdom.


De fleste demenssygdomme er fremadskridende og der findes ingen helbredende kur. Den demensramte bliver langsomt dårligere og behovet for hjælp vil vokse. Mange demenssygdomme kan behandles, så symptomerne mindskes. Alle demenssygdomme kræver pleje og omsorg.


Hvis du er pårørende til en person med begyndende demens, og trænger til aflastning, kan du kontakte mig og aftale hvornår jeg skal komme på besøg hos din mor eller far og hvor ofte, du har brug for besøgene. Nogen nøjes med et besøg om ugen eller hver 14. dag. Andre har brug for flere ugentlige besøg.